Sağlığınızı bozan ne varsa yazabilirsiniz...
GÖRÜŞLER için İletişim formunu doldurunuz.

28 Şubat 2021 Pazar
15:15
HAVA
DURUMU

 

  
Anayasa Mahkemesi 663’ü görüştü
Sekiz meslek kuruluşunun çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi önünde toplanan sağlık çalışanları tepkilerini dile getirdiler.
14.2.2013

Anayasa Mahkemesi bugün sağlık sisteminde yapısal değişikliklerin dayanağı olan 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi görüştü.
663 sayılı KHK üzerinde görüşmeler yapılırken sağlık çalışanları temsilcileri de Anayasa Mahkemesi binası önünde toplanarak görüşlerini açıkladılar.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin çağrısıyla açık hava toplantısına katılanlar ellerinde görüşlerini ifade eden pankartlar taşıdılar.

DAVAYI CHP AÇTI

Pek çok kanunda değişiklikler yapılmasını da içeren 663 Sayılı KHK yayımlandığından bu yana sağlık meslek örgütlerinin gündeminde yer aldı. Sağlık çalışanları sadece çalışanların hakları açısından değil, düzenlemelerin temel sağlık hizmetlerinin yürütülmesi açısından da olumsuz sonuçlar vereceğini öne sürerek tepki gösterdiler.Tepkiler özellikle kamu sağlık hizmetlerinin ticari kurum yapısı altında verilmek istendiğine yönelik oldu. Devlet hastanelerinin kamu hastane birlikleri adı altında özel hastane anlayışıyla yönetilmesinin önünün açıldığı ileri sürüldü.
İlk basamak sağlık hizmetlerinin verildiği aile hekimliği yapılanmasından, üniversite hastanelerine kadar tüm sağlık hizmet kuruluşlarında yapılan değişiklerin Anayasa’ya aykırılığı üzerinde duruldu.
Sağlık meslek örgütlerinin bu tepkileri CHP tarafından siyasi zemine taşınırken konu Anayasa Mahkemesi’ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusu üzerine 663 Sayılı KHK ile ilgili “aykırılık” iddialarını görüşmeye başladı.

SAĞLIKÇILARIN AÇIKLAMALARI

Bazı meslek kuruluşları temsilcileri ve milletvekillerinin de katıldıkları Anayasa Mahkemesi önündeki toplantıda sağlıkçılar mesajlarını kısmen ellerindeki pankartlarla verdiler. Burada yapılan konuşmaların ardından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Özdemir Aktan, “AKP sağlığa zararlıdır”, “paralı sağlık ölüm demektir”, “herkese ücretsiz sağlık”, “sağlık haktır ertelenemez” yazılı pankartlar arasında “Demokrasi var denilen yerde böyle oyunbazlık olmaz” başlıklı basın açıklamasını okudu.
Açıklamada 663 Sayılı KHK’nin sağlık sistemine getirdiği olumsuzluklar 15 madde halinde sıralandı:

“Bu KHK ile;
1. Sağlık Bakanlığı icracı olmaktan çıkarıldı, denetleyici, düzenleyici ve koordine edici konuma getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın temel görevi olan sağlık hizmeti sunumu, bağlı kuruluşları olan Halk Sağlığı ve Kamu Hastane Kurumu’na devredildi.
2. Devlet hastaneleri “$irket Hastaneleri”ne dönüştürüldü ve göreve bu sisteme tümüyle sahip çıkıp onu yönetecek CEO olarak nitelendirilen Genel Sekreterler getirildi.
3. 25-49 yıllığına tahsis edilecek hazine arazileri üstüne kurulacak “Şehir Hastaneleri” (Entegre Sağlık Kampüsleri) kurulması, bunların yabancı sermaye ortaklıklı konsorsiyumlara ihale edilmesi, sonrasında hizmetin taşeron sistemiyle gördürülüp bunun karşılığında KİRA ödenmesi, KDV, Pul ve harçtan muafiyet ve yapım için kullanılacak dış krediler için hazine garantisi veren bir sistem kurulmasını düzenleyen Kamu Özel Ortaklığı hayata geçirildi.
4. İlaçta reklam serbest bırakıldı.
5. Özel hastane/sağlık kurumlarının lisanslarının açık arttırmayla satılması düzenlendi. Muayenehane açma ruhsatının bile ihaleyle satılabileceği düzenlemelerin önü açıldı.
6. Bütün sağlık mesleklerinin etik ilkelerini, eğitim müfredatını, yetersiz bulursa alacağı eğitimleri belirlemek üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde, çoğu Sağlık Bakanı’nın kontrolünde belirlenen, sağlık meslek mensubu olması dahi gerekmeyen kişilerden oluşan Sağlık Meslekleri Kurulu oluşturuldu.
7. Sağlık Bakanlığı’na, sağlık çalışanlarını meslekten (geçici veya sürekli) men etme yetkisi verildi.
8. Mevcut klinik şef ve şef yardımcılarının unvanları ile başhemşirelik unvanı iptal edildi.
9. Türk Tabipleri Birliği’nin “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” görevine son verildi.
10. Türk Dişhekimleri Birliği’nin asgari ücret belirleme yetkisi kaldırıldı.
11. Yürürlükte olan hukuki ve idari mevzuattan muaf “Serbest Sağlık Bölgeleri” kurulması, sağlığın ticareti için Sağlık Turizmi düzenlendi.
12. Gönüllü Sağlık Denetmeni kavramı getirilerek, hasta-sağlık çalışanı arasına üçüncü kişilerin girmesine olanak sağlandı.
13. Hastalarımızın sağlıkla ilgili verilerinin mahremiyetini, hasta ve insan haklarını ihlal eden veri paylaşımı uygulamalarının önü açıldı.
14. İthal hekim ve hemşire gibi uygulamaların, arkasından denklik işlemlerinde getirilen kolaylıklarla birlikte hem mesleklerimizi hem de halkın sağlığını tehdit eden işlemlerin adımları atıldı.
15. Üniversite ve akademik özerkliği tehdit eden üniversite hastanelerine el koymaktan eğitim müfredatını belirlemeye kadar pek çok olumsuzluğun önü açıldı.”

Açıklamanın onunda “663 Sayılı KHK’nin bütün hükümleriyle iptal edilmesini istiyoruz” denildi.

NOT: 663 ne getirdi ne götürdü? Hatırlayalım... Tıklayınız.

Bu haber 2533 kere okundu.
    
Bu Habere Oy Ver :
Diğer Haberler
 • Korona virüs göz sağlığını da vurdu - 2.2.2021 11:44:17
 • Sağlık habercilerinden aşı haberi uyarısı - 27.1.2021 13:33:09
 • Yakın temaslılarda karantina süresi değişti - 9.12.2020 09:51:52
 • Korona virüs saç da döküyor - 9.12.2020 09:36:01
 • Yaşlanma karşıtı dermokozmetikler cilt kalitesini iyileştiriyor - 7.12.2020 15:38:41
 • Çocuklarda ateş ve halsizliğe dikkat - 7.12.2020 11:44:11
 • Covid salgını kadın iş gücünü azalttı - 7.12.2020 11:19:34
 • Göz sağlığı da online konuşulacak - 7.12.2020 10:44:31
 • Karaciğer zehirlenmesinin % 65’i takviye gıdadan - 7.12.2020 10:16:05
 • Covid 19, kalp krizinden hastaneye başvuruyu azalttı - 29.9.2020 10:46:57
 • Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Anket | Künye | RSS | Reklam

  Copyright © 2009 Sağlıkta Gündem