Sağlığınızı bozan ne varsa yazabilirsiniz...
GÖRÜŞLER için İletişim formunu doldurunuz.

15 Nisan 2024 Pazartesi
14:33
HAVA
DURUMU

 

  
Yaşlıların yüzde 60'ı şişman
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.
1.3.2016

Türkiye’de ilk kez3-4 Mart 2016 tarihlerinde Ankara’da “Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi” öncesinde Sağlık Bakanlığı yaşlılık araştırmasının sonuçlarını duyurdu.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Araştırması'nda şu önemli başlıklar ortaya çıktı.

1) 40-64 yaş grubundaki katılımcıların büyük çoğunluğu evli iken, yaklaşık dörtte birinin bekar, boşanmış ya da eşini kaybetmiş oldukları; 65 ve daha büyük yaş grubunda evli olanların oranının azaldığı, eşini kaybetmiş olanların oranının yükseldiği belirlendi.

2) 40-64 yaş grubundaki bireylerin üçte birinin lise mezunu oldukları, yaklaşık dörtte birinin de üniversite mezunu oldukları belirlendi. 40-64 yaş grubunda okur-yazar olanların oranı %2.36, iken okur-yazar olmayanlar da bulundu.(%1.64). 40-64 yaş grubundaki katılımcıların öğrenim düzeyleri açısından 65+ yaş grubundaki katılımcılara göre daha iyi bir tablo ortaya çıksa da cinsiyete ilişkin farklılıklar dikkati çekti. Lise ve üniversite öğreniminde kadınların oranının erkeklere göre daha
az olduğu görüldü.

3) Araştırma kapsamına alınan 65+ yaş grubundaki bireylerin sosyal yardımdan yararlanma oranı,  40-64 yaş aralığındaki bireylerden daha fazl.

4) 40-64 yaş grubundaki bireylerin yaklaşık üçte birinin, 65+yaş grubundakilerin ise dörtte birinin evde sağlık hizmeti konusunda bilgisi ve fikri yok.40-64 yaş grubundaki ve 65+ yaş grubundaki bazı bireyler ihtiyacı olduğu halde evde bakım hizmeti almıyor.

5) 40-64 yaş grubundaki bireylerin %5.36’sı, 65+ yaş grubundakilerin ise %15.05’i acil durumlarda ambulans çağırmak için telefon numarasını bilmiyor.

6) Araştırma kapsamına alınan bireylerde çoğunlukla diyabet ve artrit-eklem hastalıkları görüldüğü,  yaklaşık beşte birinin görme kaybı sorunu yaşadıkları belirlendi.

7) 40-64 yaş grubundaki bireylerin 65+ yaş grubundaki bireylere kıyasla daha sağlıklı oldukları; erkeklerin sağlık durumlarının kadınlara göre daha iyi olduğu; öğrenim düzeyi yükseldikçe hastalıkları olanların sayısının arttığı belirlendi. 65+ yaş grubundaki kadınların ve erkeklerin yaklaşık yarısı diyabet hastası.

8) Kadınların temel yaşam aktivitelerindeki bağımlılık düzeyi ve bir başkasının yardımına ihtiyaç duyma durumu erkeklere göre daha yüksek bulundu.

9) Bireylerin %38.6’sının sigara kullandıkları, %13.9’unun alkol kullandıkları, yaklaşık dörtte birinin (%25.8) hipertansiyon hastası oldukları belirlendi.

10) 56-64 yaş grubunda olanların, 40-55 yaş grubundakilere göre daha yüksek oranda hipertansiyon  teşhisine sahip oldukları görüldü. Öğrenim düzeyi düştükçe hipertansiyon riskinin yükseldiği saptandı.

11) Araştırmada öncelikle bireylerin beyanına dayalı olarak obezite oranı belirlenmiştir. Buna göre obezite oranı %5.2 olarak bulundu. Daha sonra kilo boy oranına göre bireylerin Beden Kitle İndeksi  hesaplandı.. Bu hesaplama sonucunda araştırma kapsamına alınan bireylerin yaklaşık yarısının (%47.4)  hafif derecede obez, %10.7’sinin ise I.derece obez oldukları belirlendi.. Obezite açısından bireylerin
beyanları ile gerçek arasındaki fark, bireylerin beden algısının gerçeklerden farklı olduğunu ya da bireylerin kilo almayı bir sorun olarak görmediklerini ortaya koydu.

12) Bireylerin fiziksel fonksiyonu sürdürebilme kapasitesinin yüksek olduğu, ancak yaş ilerledikçe bu kapasitenin hızlı bir şekilde azaldığı, 40 yaşından sonra her 10 yılın fiziksel kapasitenin azalması için önemli görüldüğü, 55 yaşın fiziksel kapasitenin azalması için önemli bir yaş olduğu belirlendi. Kadınların fiziksel fonksiyonu sürdürebilme kapasitesinin erkeklere göre daha az olduğu tespit edildi. 65+ yaş grubundaki bireylerde, 40-64 yaş grubuna göre ciddi bir azalma olduğu gözlendi.

13) Fiziksel egzersiz ve spor yapma sıklığı oldukça azdır. Kadınların erkeklere kıyasla daha az spor ya da egzersiz yaptıkları bulunmuştur. Öğrenim düzeyi yükseldikçe egzersiz ve spor yapma sıklığı artmaktadır. Yaş ilerledikçe fiziksel egzersiz ve spor yapma sıklığı azalıyor.

14) Araştırma kapsamına alınan bireylerin çoğunluğunun sağlık hizmetlerine kolay erişebildikleri;  kadınların erkeklere kıyasla sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağladıkları; yaş ilerledikçe erişimin zorlaştığı, sağlık hizmetlerinden genellikle memnun oldukları saptandı.

15) Katılımcıların yaklaşık olarak yarısından fazlasının sağlık durumlarının bir yıl önce ile  karşılaştırıldığında aynı olduğu, yaklaşık üçte birinin ise bir yıl önce ile karşılaştırıldığında sağlık durumlarının kötü olduğu belirlendi.

16) Tüm yaş gruplarındaki kadınların ve erkeklerin yaklaşık yarısının biraz stresli oldukları, yaşlı kadınların stres düzeyinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu bulundu.

17) Bireyler daha sağlıklı olmak için doktora düzenli gitmek, egzersize başlamak ya da egzersizi artırmak, sigarayı bırakmak, kilo vermek, yeme alışkanlıklarını değiştirmek gibi konuları önemli  gördükleri anlaşıldı. Bireyler, aile sorumlulukları nedeniyle, özdisiplini zayıf olduğu için, işinin yoğunluğu nedeniyle, ekonomik yetersizlikler ve harcamalarının çok olması nedeniyle daha sağlıklı olmak için yapmak
istediklerini yapamadıklarını belirttiler.

18) Katılımcıların %68.3’ü sağlıklı ve güvenli gıdalar ile beslendiklerini söylerlerken, %31.7’si sağlıklı ve güvenli gıdalar ile beslenemediklerini belirtmişlerdir. Beslenmek üzere alınan gıdaların güvenliği ile ilgili endişelerin olduğu anlaşıldı..

19) Katılımcıların ortalama olarak günde 7.30 bardak su içtikleri belirlendi.

20) Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü yaşadıkları çevreyi güvenli buluyor.

22) Genellikle bireyler yaşlılığın ortalama olarak 59 yaşında başladığını düşünmektedirler.

23) 65 ve daha büyük yaş grubundaki bireylerin yaşamdan duydukları memnuniyetinin 40-64 yaş grubundaki  bireylere göre daha az olduğu bulunmuştur. Erkeklerin kadınlara göre yaşamlarından daha çok memnun oldukları belirlenmiştir. Öğrenim düzeyi yükseldikçe yaşamdan duyulan memnuniyet de yükselmektedir.

24) Bireylerin %36.83’ünün çalıştıkları, %39.64’ ünün emekli oldukları, yaklaşık dörtte birinin (%23.53)  ise çalışma yaşında oldukları halde çalışmadıkları belirlenmiştir. Kadınların erkeklere kıyasla daha az çalışma yaşamında oldukları, çoğunlukla ev hanımı olarak yaşamlarını sürdürdükleri belirlenmiştir.


.

Bu haber 8955 kere okundu.
    
Bu Habere Oy Ver :
Diğer Haberler
 • Pfizer Türkiye’nin Hukuk Direktörü - 13.7.2023 22:41:39
 • "Devletin memuru yoksul olamaz" - 9.7.2023 15:14:07
 • Alzheimer nedir? Kimlerde görülür? - 10.9.2022 00:17:02
 • Kalp krizinde 112'yi arama süresi uzadı - 30.9.2021 12:20:33
 • Kronik migrenle mücadele kampanyası başlatıldı - 28.6.2021 12:26:28
 • Korona virüs göz sağlığını da vurdu - 2.2.2021 11:44:17
 • Sağlık habercilerinden aşı haberi uyarısı - 27.1.2021 13:33:09
 • Yakın temaslılarda karantina süresi değişti - 9.12.2020 09:51:52
 • Korona virüs saç da döküyor - 9.12.2020 09:36:01
 • Yaşlanma karşıtı dermokozmetikler cilt kalitesini iyileştiriyor - 7.12.2020 15:38:41
 • Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Anket | Künye | RSS | Reklam

  Copyright © 2009 Sağlıkta Gündem