Sağlığınızı bozan ne varsa yazabilirsiniz...
GÖRÜŞLER için İletişim formunu doldurunuz.

23 Haziran 2024 Pazar
07:40
HAVA
DURUMU

 

  
TÜSAP Sağlık Zirvesi yapıldı
Zirvede insan vücudunun en önemli veri kaynağı olduğuna işaret edildi. Sağlık hizmetlerinin yeniden tasarlanacağı vurgulandı.
25.12.2018

TÜSAP Sağlık Zirvesi Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, 22 Aralık 2018, Cumartesi günü yapıldı. Zirveye 60 sağlık sektörü lideri katıldı.

Zirvede insan vücudunun en büyük veri platformu olduğu gelecekte değerlerin nasıl yaratılabileceği konusuna odaklanmak gerektiğine işaret edildi. TÜSAP Sağlık Zirvesinde 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 25’inin 65 yaşın üstünde ve pek çoğunun da sağlıksız olacağı öngörüsü paylaşıldı. Zirvede en önemli veri kaynağının insan bedeni olacağı vurgulandı.

TÜSAP Sağlık Zirvesi, başta T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, TBMM Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, İEİS Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı Murat Barlas, TTGV Başkanı Cengiz Ultav, TSB Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, DEİK Sağlık İş Konseyi Üyesi Op. Dr. Genco Çetinkanat, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan olmak üzere 60’ın üzerinde sağlık sektör liderinin katlımı ile gerçekleşti.
RECEP AKDAĞ: SAĞLIK TAMAMEN REKABET ORTAMINA BIRAKILAMAZ
TBMM Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Harvard Üniversitesi deneyimlerini paylaşarak kadrosu sabit olan akademisyenlerden inovasyon beklemenin zor olduğunu ifade etti. Harvard Üniversitesinin performans öncelikli yapısına dikkat çeken Akdağ, üniversitede doktora dersine girdiği bir dönemde kendisinin öğrencilere not verdiği gibi öğrencilerin de kendisine not verdiğini söyledi.

Sağlığın geleceği konuşulurken ana hedefleri toplumun sağlığını yansıtan ana göstergelerin gelişmişliği; vatandaşın beklenti, inanç ve taleplerine cevap verme ve finansal riskten koruma olarak sıralayan Akdağ, bu hedefleri destekleyen ‘sürdürülebilirlik’ konusunun önemli bir etken olduğunu ve ana hedefler içinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Sağlık alanının tamamen rekabet ortamına bırakılamayacağını ifade eden Prof. Dr. Recep Akdağ, katastrofik sağlık harcamalarının aşağı indirilmesi için özel sektörün Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışması gerektiğini söyledi.
Sağlıkta gelecek ve inovasyonun gündemi ile II. TÜSAP Sağlık Zirvesinde konuşan T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte dünya ile entegrasyon ve karşılanamayan finansmanın artık inovasyon üretme gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

CEVDET ERDÖL: 10 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİYE HİZMET VERİYORUZ                                              Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak ülkemizde de yurtdışında da örneği olmayan farklı bir üniversite olduğuna dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin 64 ülkeden 1415’i misafir öğrenci olmak üzere 10 binin üzerinde öğrenciye hizmet verdiğini ifade etti.

Somali Modagişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yurtdışı eğitim faaliyetlerine de değinen Erdöl, bundan sonrası için Sağlık Bakanlığının da destekleri ile eldeki veri madenciliği ile ülkenin sağlıkta eğitim ihtiyaçları için daha neler yapılabileceğinin tartışılabileceğini söyledi.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Başkanı Cengiz Ultav ise kişinin çevresel ve toplumsal sorunların daralttığı bir ortamda yaşanmak mecburiyetinde olunduğunu söyledi. Bu daralmanın ateşin bulunmasında da yaşandığını ve inovasyon anlamında düşünüldüğünde daralmanın inovasyona açık bir ortam yarattığına vurgu yaptı. Ultav, yüzyılın kırılımlarına dikkat çekerek 2012’de Higgs Bozonun ortaya çıkarılması ile birlikte atom altı yapılar ve boşluk biliminin yönetilebilir bir noktaya geldiğine değindi.

Ultav, ‘dizayn, data ve dijital ayaklarından oluşan akıllandırma’, ‘lojistiğin interneti, üretimin interneti ve servisin internetinden oluşan sürtünmesiz tedarik zinciri’ ve ‘enerji verimliliği, ileri malzemeler ve paylaşım ekonomisinden oluşan sürdürülebilirlik’ olmak üzere 3 sihirli üçgenden bahsetti. Bu üçgenin arasındaki bütünselliğe vurgu yaparak, “Akıllandırma, sürtünmesiz tedarik zinciri ve sürdürülebilirlik sistemlerinin planeter dişli sistemi gibi bir arada ve ahenkli bir şekilde çalışılması, dış taraftaki büyük kütleye yani 8 milyar insanın olduğu kütleye hareket, enerji ve mutluluk kazandırabiliyor” dedi.

İEİS: TÜRKİYE'DE İLAÇ PAZARI 6.5 MİLYAR LİRA

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı Murat Barlas, 2017 dünya ilaç pazarına dikkat çekti. Pazarın 1,1 Trilyon dolar olduğunu ve bunun yüzde 20’lik kısmına denk gelen 220 milyar dolarının biyoteknolojik ilaç, yüzde 80’ine denk gelen 880 milyar dolarının ise konvensiyonel ilaç olduğunu söyledi.Türkiye’de ise 6,5 milyar dolar olan ilaç pazarında yüzde 17,5’lik kısmına denk gelen 1,13 milyar dolarının biyoteknolojik ilaç, yüzde 82,5’lik kısmına denk gelen 5,33 milyar dolarının konvansiyonel ilaçlar olduğunu belirtti.

Sigorta sektörünün sağlık finansmanı politikalarındaki yerine işaret eden Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, aktif 62 sigorta şirketinin 39’u sağlık branşında üretim yaptığını ve emeklilik şirketlerinin sağlık branşında ruhsat almalarının imkan dahilinde olduğunu söyledi.

Hizmet kalitesi ve kapsamı itibari ile SGK sisteminin sürdürelebilirliği konusunda iyimser olmadığını ve bu şekilde uzun soluklu gidilebileceğini düşünmediğini dile getiren Eroğlu, mutlak suretle tamamlayıcı sağlık sigortası ve sağlık poliçeleri ile gelir seviyesine bağlı olarak sigorta mekanizması ve özel sektörün kullanılması gerektiğini söyledi. Devletin yükünün özel hastanelere devredilmesi ve özel hastaneciliğin teşvik edilmesinin sürdürülebilirlik ve sağlığın finansmanı noktasında zorunlu bir durum olduğunu ifade etti.

2017 yılında sağlık sigortalarında 3,5 milyar TL tazminat ödendiğini ve tüm sağlık harcamalarının yüzde 2,5’inin özel sağlık sigortalarınca karşılandığını belirten Eroğlu, “Sektörümüz tazminat ödeyerek sağlığın finansmanına katkı sağlamak yanında sağlık ekosisteminde kamuya önemli bir destek sağlayan özel sağlık kurumlarının sürdürülebilirliğine de yaşamsal destek vermektedir” dedi.

Türkiye’nin bir sağlık destinasyonu ve kültürler arası geçiş bölgesi olduğunu ve yurtdışından ihtiyaç duyduğu parayı sağlık turizmi ile elde edebileceğini söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi’nden (Health Business Council) Op. Dr. Genco Çetinkanat, “Napolyon eğer dünya bir ülke olsaydı İstanbul bu ülkenin başkenti olurdu demiştir. Ülkemiz 6 saatlik uçuş mesafesi ile dünyanın yüzde 60’ına ulaşabilecek bir noktadadır. Gerçekten de dünyanın merkezinde yer alıyoruz ve bunu bir fırsat olarak değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.

Çetinkanat, sağlık turizminin dünyada 70-90 Milyar dolarların konuşulduğu büyük bir hacimde olduğuna ve bu konularda Singapur, Tayland, Güney Kore gibi Asya Pasifik ülkelerin daha çok gündeme geldiğine değindi. Türkiye’nin 2023 yılı için uluslararası hastaya hizmet vermek sureti ile 2 milyon sağlık turisti ve 20 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini ve şu anda bu gelirin 2 Milyar dolar civarında olduğunu sözlerine ekleyen Çetinkanat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE ÜÇÜNCÜ ÜLKE
“Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre Türkiye, dünyada kişilerin sağlık turizmi amacı ile gitmeyi tercih ettikleri ülkeler arasında Amerika ve Almanya’dan sonra üçüncü ülke olarak görünüyor. Ancak ülkemizin şu anda dış algısı büyük bir tehdit… Aynı ankette Türkiye’ye sağlık turisti gönderen acentelerin yüzde 26’sı bir daha buraya hasta göndermeyeceğini belirttiği bilgisi yer alıyor. Bunun nedeni de sağlık turizmi yaparken iletişim ve koordinasyon problemimizin oluşu. Bir şeyler yapılıyor ancak arka planda altyapı ve organizasyon hazırlanmadığı için hasta Türkiye’ye geldiğinde memnuniyetsizlikler yaşıyor.”

‘Sağlık Teknolojileri’, ‘İlaç’ ve ‘Sağlık Hizmet Sunumu’ olmak üzere üç TÜSAP Vizyon Toplantısının sonucu II. TÜSAP Zirvesinde paylaşıldı:
SAĞLIK SİSTEMİNE ERİŞİM
TÜSAP Başkanı ve Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın sunumunu yaptığı TÜSAP Sağlık Hizmet Sunumu Raporuna göre, Türkiye’nin sağlık sistemindeki en önemli sorunun finansal sürdürülebilirlik olduğu belirtti. Sağlık hizmet sunumunda değer bazlı modele geçişin kalite ve sürdürülebilirliğin anahtarı olarak görüldüğü raporda, Sağlık Bakanlığının en başarılı politikasının sağlık sistemine erişim olduğu vurgulandı. İnovasyon bazlı yeni sağlık uygulamalarının yeni değerler üreteceğinin ve dijital iş modeli olan yatırımcıların gelecekte hakim işletmeciler olacağının belirtildiği raporda, dijitalleşmenin yeni dönemde hasta, hekim ve sağlık çalışanları deneyimine etkisi de olumlu olacağına dikkat çekildi.

TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Türkay Ufuk Eren’in sunumunu yaptığı TÜSAP İlaç Sektörü Raporuna göre, ilaç endüstrisinin orta ve uzun dönemde yeni bir molekülden özgün ilaç üretebilme kapasitesi olduğu belirtildi. Yeni bir molekülden özgün ilaç üretilebilmesinin önündeki en önemli engelin firmaların karşılayamayacağı kadar yüksek bir yatırım gerektirmesi olduğunun vurgulandığı raporda, fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının endüstrinin yerelleşme ve millileşme hedeflerini destekler nitelikte olmadığı kaydedildi. Sağlık zirvesi  Abbott, Eczacıbaşı ve EY firmalarının katkıları ile yapıldı.

Bu haber 5246 kere okundu.
    
Bu Habere Oy Ver :
Diğer Haberler
 • Pfizer Türkiye’nin Hukuk Direktörü - 13.7.2023 22:41:39
 • "Devletin memuru yoksul olamaz" - 9.7.2023 15:14:07
 • Alzheimer nedir? Kimlerde görülür? - 10.9.2022 00:17:02
 • Kalp krizinde 112'yi arama süresi uzadı - 30.9.2021 12:20:33
 • Kronik migrenle mücadele kampanyası başlatıldı - 28.6.2021 12:26:28
 • Korona virüs göz sağlığını da vurdu - 2.2.2021 11:44:17
 • Sağlık habercilerinden aşı haberi uyarısı - 27.1.2021 13:33:09
 • Yakın temaslılarda karantina süresi değişti - 9.12.2020 09:51:52
 • Korona virüs saç da döküyor - 9.12.2020 09:36:01
 • Yaşlanma karşıtı dermokozmetikler cilt kalitesini iyileştiriyor - 7.12.2020 15:38:41
 • Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Anket | Künye | RSS | Reklam

  Copyright © 2009 Sağlıkta Gündem