İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu
İklim değişikliğine ilişkin faaliyetlerin görüşülmesi ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine uygun politikalar belirlenmesi amacıyla oluşturulan Kurul’a TÜSİAD da alındı.
18.8.2010 12:51:17

İlk kez 2001 yılında oluşturulan ve 2004 yılında Başbakanlık genelgesiyle yapılandırılan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu yeniden belirlendi.
Başbakan Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelgede “İklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak çalışmaların daha verimli olabilmesi, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve görev dağılımının sağlanması ve bu konuda ülkemizin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi amacıyla 2001/2 sayılı Genelge ile oluşturulmuş ve 2004/13 sayılı Genelge ile yeniden düzenlenmiş bulunan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (….) yeniden yapılandırılmıştır” denildi.
Yeni oluşturulan kurula Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜSİAD da eklendi.
2010/18 sayılı genelgeye göre, “İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu” Çevre ve Orman Bakanının başkanlığında şu üyelerden oluşuyor:
Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığının müsteşar düzeyinde temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri.


www.sagliktagundem.com sitesinden 1.2.2023 08:48:04 tarihinde yazdırılmıştır.