Aşı redleri için yasa isteniyor
Sayısı 23 bini bulan aşı redleri ve erişkin aşılaması yetersizliği sorun oluşturuyor. Aşı redleri için yasal düzenleme isteniyor.
2.11.2018 23:23:22


SİBEL GÜNEŞ
ANKARA - Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), ülkemizde erişkin bağışıklaması konusunda farkındalığı artırmak için 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde, Ankara'da “II. Erişkin Bağışıklama Akademisi” düzenledi. Toplantıda sayısı ülke genelinde 23 bini bulan  aşı redleri için yasal düzenleme talep edildi. Aşısız kronik sağlık sorunu olan erişkinlerdeki ölüm oranının çocuklardan çok daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Grip aşısının bulunamadığı yolundaki şikayetleri de değerlendiren uzmanlar şu anda bulunabilir olduğunu söyledi. Grip aşısı olmayan gebelerde ölü doğum oranının yüzde 25’e ulaştığı uyarısı yapıldı. Erişkinler için boğmaca, difteri ve tetanoz hastalıklarına karşı bağışıklama  oranının yüzde 1,8’e düştüğü vurgulandı. Risk grubundaki kişilerin hekimleriyle konuşarak aşılama yaptırmaları önerildi. Boğmaca aşısı dışındaki aşılar aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yaptırılabiliyor.

ERİŞKİNLERE ÜCRETSİZ AŞILAMA

Toplantıda Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında artık risk grubu erişkinlere yönelik aşıların ücretsiz yapılmasına karar verildiği duyuruldu.  Artık tüm 65 yaş üstü erişkinler, diyabet, kronik akciğer ve kalp hastaları gibi risk grupları aile sağlığı merkezlerinde ve aşıya erişimin olduğu kurumlarda ücretsiz aşılanabilecek.

Toplantıya Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Geriatri Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu paydaş olarak katıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bağışıklama sayesinde her yıl 2-3 milyon kişinin enfeksiyona bağlı ölümü engelleniyor. Küresel bağışıklama kapsamı arttırılarak ilave 1,5 milyon ölümün daha engellenmesi mümkün. Aşılanmamış çocukların yanı sıra erişkinler de risk altında. Özellikle 65 yaş üzeri kişilerde aşı ile korunmanın mümkün olduğu grip ve zatürre önemli bir ölüm nedeni olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde her yıl 2 milyondan fazla ölüme yol açan zatürreden ve 500 binin üzerinde ölüme neden olan gripten aşı ile korunmak mümkün.

AŞILAMA ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Ağalar şu bilgileri verdi:
“Enfeksiyon hastalıklarının binlerce yıllık geçmişine rağmen çok kısa bir geçmişe sahip olan aşılar ile dünyanın çoğu yerinde çocuk felci, kuduz, difteri, tetanos, boğmaca, kızamık, kabakulak gibi pek çok enfeksiyon hastalığı kontrol altına alınabilmiş ve çiçek hastalığı dünya genelinde ortadan kaldırılmıştır. Aşılama, immünoloji ve biyoteknolojideki gelişmeler sayesinde sıtma, insan immün yetmezlik virüs enfeksiyonu, Kırım Kongo hastalığı gibi bulaşıcı hastalıkların yanı sıra kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar için de umut ışığı olmaktadır.”

GÖÇMENLER VE MÜLTECİLER ACİLEN AŞILANMALI

Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal tüm. dünyada göçmenler ve mültecilerin enfeksiyon hastalıkları açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu:

 “Aşılama çocukluk çağına ait değildir. Her yaşın aşısı vardır. Erişkinler aşılanmadıklarında başlarına gelecekleri riskler konusunda bilgilenmeli. Günümüzde şeker hastaları, kronik akciğer hastaları, kalp hastaları, organ ve kök hücre nakli yapılanlar, yapısal akciğer hastalığı olanlar, kronik böbrek hastaları, immün sistemi baskılayan ilaç tedavisi alanlar, kemoterapi alanlar gibi pek çok risk grubu aşı ile korunabilen hastalıklara maruz kalabilmekte ve yaşam kaliteleri olumsuz etkilenebilmektedir. Aşılanmamış kişilerde gelişen enfeksiyonların tedavisi tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen antibiyotik direnci nedeni ile giderek zorlaşmaktadır. O halde bağışıklama antibiyotik kullanımını ve dolayısıyla direnç olasılığını da azaltacaktır. Ayrıca tüm dünyada erişkin bağışıklamada yeni bir risk grubu oluşmuştur; mülteciler ve göçmenler. Kendi ülkelerinde farklı bağışıklama stratejileri olan bu kişiler enfeksiyon hastalıkları açısından tehdit unsurudur ve acilen aşılanmaları gereklidir.”

AŞI REDLERİ İÇİN YASA TEKLİFİ VERDİK

AHEF Başkanı Şenol Atakan ise toplantıda aşı reddlerinin yaratacağı risklere dikkat çekti.

Aile hekimlerinin desteği. ile aşılamada yüze 98 gibi bir başarıya ulaştığı vurgulayan Şenol Atakan şöyle konuştu:

“Aşı redleri artmış durumda yasa teklifi önerdik. Aşı reddi artarsa hoş olmayan senaryolar var. Sağlık Bakanlığı hassasiyet göstermeli. Yaşam boyu erişkin aşılamanın gereken noktaya gelmesini istiyoruz. 2017 yılında 23.642'lere ulaşan aşı reddi konusunda mücadelemiz devam edecektir. Bu vesileyle TBMM gündeminde olan sağlıkla ilgili yasa teklifleri içinde yer almayan aşı reddi ile ilgili yasanın da olması gerektiğini bir kez daha belirtiyor ve AHEF olarak bu amaçla TBMM'ne ve Sağlık Bakanlığına gönderdiğimiz yasa teklifinin dikkate alınmasını istiyoruz. Tekrar hatırlatmak  isterim ki yapmakta olduğumuz  bir çok işin icinde şüphesiz yaşam boyu aşılama bizim  en kıymetli işimiz.”

ZATÜRRENİN AVRUPA’DAKİ MALİYETİ YILLIK 10 MİLYAR AVRO

Türk Toraks Derneği MYK Üyesi Prof. Dr. Metin Özkan, grip ve zatürre aşıları hakkında önemli bilgiler verdi: “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre grip her yıl 1 milyar kişide enfeksiyon oluşturmaktadır ki, bu dünya nüfusunun yaklaşık %20'si demektir. Yıllık 300.000 ila 500.000 olguda ölümcül seyretmekte ve ölümlerin çoğu kronik hastalıkları olan yaşlılarda görülmektedir. Astımlı ve KOAH'lı hastalarda grip daha sık ve ciddi seyreder. Bu hastalarda grip; hastane yatışı, ölüm ve zatürre gibi bakteriyel enfeksiyonları artırır. Zatürre ise dünya genelinde sağlığı tehdit eden ve ciddi bir ekonomik yüke neden olan bir hastalıktır. Avrupa'da zatürrenin toplam maliyeti yıllık 10,1 milyar avrodur. DSÖ verilerine göre her yıl 2 milyondan fazla kişi (çoğu çocuk ve yaşlı) zatürre nedeniyle hayatını kaybediyor. Zatürre tüm dünyada enfeksiyon nedenli en sık üçüncü ölüm nedenidir.”

TETANOS, DİFTERİ VE BOĞMACA BAĞIŞIKLIĞI ERİŞKİNLERDE DÜŞÜK

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'nden Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver şöyle konuştu: “Aşı ile önlenebilir hastalıklar erişkinlerin sağlığını tehdit eden bir toplum sağlığı sorunudur ve sağlıklı yaşlanmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Esas olarak çocukluk çağı enfeksiyonları olarak düşünülen tetanos, difteri, boğmaca ve kızamık gibi enfeksiyonlar için bazı erişkinler de oldukça düşük koruyucu antikor düzeylerine sahiptirler ve bu hastalıkları erişkin yaşta çok ağır bir şekilde geçirebilirler. Bunun yanında diyabet, kronik akciğer ve kardiyovasküler hastalıklar, kanser, grip ve zatürre gibi hastalıklar için belirgin risk faktörleridir. Buna rağmen, aşılardan erişkin yaşta maalesef çok az oranda faydalanılmaktadır. Aşıların güvenli olduğuna dair tüm bilimsel verilere rağmen, aşıların yan etkilerinin aşı reddinin bir numaralı mazereti olarak gösterildiği bir ortamda, aşılanmamanın etkilerinin neler olduğunun tartışılmaması şaşırtıcıdır.”


www.sagliktagundem.com sitesinden 14.7.2024 01:12:48 tarihinde yazdırılmıştır.